ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Δηλώσεις

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ανακοίνωση η οποία αποτελεί έγγραφο νομικού περιεχομένου.

1.1. H INFO-PLAN A.E είναι ιδιοκτήτρια της εφαρμογής jobdirect και την παρέχει στο Δήμο Αλεξάνδρειας με την μορφή λογισμικού ως υπηρεσία (SaaS) με σημείο διεπαφής το apasxolisi.alexandria.gr.

1.2. Η Βάση Δεδομένων της εφαρμογής jobdirect φιλοξενείται σε υποδομές της επιχείρησης TORUS Internet Applications - ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ως εκ τούτου υπεύθυνοι τήρησης των πληροφοριών είναι η INFO-PLAN A.E ως ιδιοκτήτρια της εφαρμογής jobdirect και η επιχείρηση TORUS Internet Applications ΚΕΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως κάτοχος και διαχειριστής των υποδομών (εκτελών την επεξεργασία).

1.3. Η διαχείριση στο σύνολο των πληροφοριών της Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής jobdirect γίνεται από το Δήμο Αλεξάνδρειας και ως εκ τούτου υπεύθυνος διαχείρισης των πληροφοριών είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

1.4. Η INFO-PLAN A.E λαμβάνει στοιχεία από το Δήμο Αλεξάνδρειας για την παροχή των υπηρεσιών της υποενότητας Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας και Επιχειρήσεων της ενότητας Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων.  

Η διαχείριση των πληροφοριών της υποενότητας Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας & Επιχειρήσεων της ενότητας Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων της Βάσης Δεδομένων της εφαρμογής jobdirect γίνεται και από την INFO-PLAN A.E και ως εκ τούτου, για την  εν λόγω υποενότητα είναι συνυπεύθυνη για την διαχείρισης των πληροφοριών με το Δήμο Αλεξάνδρειας.

1.5. Για να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχουμε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά, την ανακοίνωση και το κείμενο νομικού περιεχομένου όρων χρήσης του apasxolisi.alexandria.gr που ακολουθεί,  και να αποδεχθείτε το περιεχόμενό τους καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν δεν  αποδέχεστε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου των παραπάνω και δεν συμφωνείτε με έναν ή περισσότερους κανόνες, παρακαλούμε ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή.

2. Όροι και προϋποθέσεις

2.1 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

2.2. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικά για ότι περιλαμβάνεται στις σελίδες του «apasxolisi.alexandria.gr» (γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία κ.α).

2.3. Εάν δεν αποδεχτείτε τους παρόντες όρους ή δεν πληροίτε ή δεν συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς του, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το «apasxolisi.alexandria.gr». Η πρόσβαση ή η χρήση του σημείου διεπαφής σας υποδεικνύει ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

2.4. Οι όροι χρήσης του «apasxolisi.alexandria.gr» καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το σχετικό και ισχύον κάθε φορά ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

2.5. Ο επισκέπτης του «apasxolisi.alexandria.gr» ανάλογα με την χρήση των υπηρεσιών, διακρίνεται σε Ενδιαφερόμενο (αιτούντα για εργασία), Εργοδότη/Επιχείρηση.

2.6. Εάν κάποιος επισκέπτης Ενδιαφερόμενος, Εργοδότης/Επιχείρηση, δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν κείμενο, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του και να μη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του «apasxolisi.alexandria.gr».

2.7. Η χρήση των υπηρεσιών «apasxolisi.alexandria.gr» είναι διαθέσιμη μόνο για ενήλικες που ενεργούν για τον εαυτό τους ή ως νόμιμοι εκπρόσωποι Εργοδοτών και Επιχειρήσεων.

2.8. Ο επισκέπτης Ενδιαφερόμενος, Εργοδότης/Επιχείρηση, που χρησιμοποιεί τις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστοτόπου «apasxolisi.alexandria.gr», είτε με χρήση ηλεκτρονικής φόρμας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, fax, επιστολή, τηλεφωνική επικοινωνία, ή με απλή επίσκεψη στο site, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης, που αναφέρονται εδώ και που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

2.9. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αλεξάνδρειας ως πάροχος των υπηρεσιών προς τους δημότες του, διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής των όρων χρήσης πάντα μέσα στο σχετικό και ισχύον κάθε φορά ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

2.10. Ο επισκέπτης Ενδιαφερόμενος, Εργοδότης/Επιχείρηση, παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο αυτής της σελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές.

2.11. Η χρήση του «apasxolisi.alexandria.gr» ακόμη και μετά τις οποιεσδήποτε αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων εκ μέρους του επισκέπτη Ενδιαφερόμενου, Εργοδότη/Επιχείρηση.

2.12. Ο Δήμος Αλεξάνδρειας όσο και η εταιρεία INFO-PLAN A.E δεν φέρουν καμιά ευθύνη για την χρήση του «apasxolisi.alexandria.gr», την εγκυρότητα και εγκαιρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που μέσω αυτού παρέχονται.

2.13. Ο επισκέπτης Ενδιαφερόμενος, Εργοδότης/Επιχείρηση, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα πως ο Δήμος Αλεξάνδρειας όσο και η εταιρεία INFO-PLAN A.Ε δεν φέρει καμιά ευθύνη που απορρέει από την χρήση του «apasxolisi.alexandria.gr», την εγκυρότητα και εγκαιρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που μέσω αυτού παρέχονται και ως εκ τούτου παραιτείται από κάθε δικαίωμα και αξίωση που μπορεί να προκύψει κατά την χρήση ή στο μέλλον.

2.14. Το «apasxolisi.alexandria.gr» μπορεί να τερματίσει, να ενημερώσει, να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει όλους ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση.

2.15. Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας στο «apasxolisi.alexandria.gr» θα συμμορφώνεται με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις χρήσης που παρέχονται από εμάς.

2.16. Το «apasxolisi.alexandria.gr» ή οποιοδήποτε τμήμα του «apasxolisi.alexandria.gr» δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί, να μεταπωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί άλλως για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την άδεια της INFO-PLAN A.E. Οι μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες αποστολής / λήψης πληροφοριών ή αλλαγής πληροφοριών απαγορεύονται αυστηρά και ενδέχεται να τιμωρηθούν ως κατάχρηση.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

3.1. Το σύνολο του περιεχομένου του «apasxolisi.alexandria.gr» συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν φυσική και πνευματική ιδιοκτησία της INFO-PLAN A.E και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

3.2. Τα παραπάνω διατίθενται στους χρήστες του «apasxolisi.alexandria.gr», αποκλειστικά για προσωπική χρήση και ως εκ τούτου κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει, όλο ή μέρος αντικείμενο διάθεσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό την παράγωγη εργασία, την εκμετάλλευση και το προσωπικό κέρδος, χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της INFO-PLAN A.E.

3.3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αποθήκευση και αντιγραφή του περιεχομένου για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.4. Ο χρήστης δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα σε όλο το περιεχόμενο του «apasxolisi.alexandria.gr», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών, στις εφαρμογές λογισμικού που χρησιμοποιεί σε όλα τα αρχεία αυτού του ιστότοπου, στα παράγωγα προϊόντα της και στα έντυπά της.

3.5. Οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του «apasxolisi.alexandria.gr» και φέρουν λογότυπα, σήματα, σύνδεσμοι (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners ξένων προς το «apasxolisi.alexandria.gr»,  οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, φυσικών και κάθε είδους νομικών προσώπων , συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτών των ιστότοπων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία, συνεπώς οι φορείς αυτοί, φέρουν και τη σχετική ευθύνη.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη του παρόντος Ιστότοπου (portal), διέπεται από τους αντίστοιχους κανόνες και όρους του παρόντος υπομνήματος, όπως αυτοί εναρμονίζονται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 GDPR της Ε.Ε και διέπουν τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και των εκάστοτε αλλαγών.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή ρύθμιση των ανωτέρω κανόνων, θα μεταφερθεί αναλογικά και στο παρόν, στα πλαίσια της ενημέρωσής του. Συνεπώς ο Διαχειριστής του Υπομνήματος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίησης, στα πλαίσια εναρμόνισής του με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας.

Οι χρήστες του Ιστότοπου δύνανται και υποχρεούνται, να ελέγχουν τακτικά τους αναγραφόμενους όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται πως δέχονται ανεπιφύλακτα το σχετικό περιεχόμενο και τις τροποποιήσεις αυτού.

Ο διαχειριστής του Ιστότοπου, δύναται να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που εκούσια οι επισκέπτες / χρήστες παρέχουν, ενώ ως προσωπικά στοιχεία ορίζονται όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς τους, καθώς και την επικοινωνία μαζί τους.

Ο Διαχειριστής του Ιστότοπου δεσμεύεται να μη διαθέσει προς πώληση ή να κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα μέρη, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδίου επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων ή υποδείξεων αρμόδιων αρχών.

Ο Διαχειριστής δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των εκούσιων παρεχόμενων στοιχείων από τον ίδιο τον επισκέπτη / χρήστη, για λόγους στατιστικούς ή βελτίωσης των παρεχόμενων μέσω του Ιστότοπου υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία που διατηρούνται, να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει.

Οι σύνδεσμοί που διατίθενται προς άλλους δικτυακού τόπους και ανακατευθύνουν τους επισκέπτες / χρήστες, ευρίσκονται υπό την ευθύνη άλλων, τρίτων φορέων, νομικών ή φυσικών προσώπων. Ο Διαχειριστής δε φέρει ευθύνη για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που οι δικτυακοί αυτό τόπου ακολουθούν και εφαρμόζουν.

4.1  Δικαιώματα Χρήστη Ιστότοπου, επί των Δεδομένων του

Σε περίπτωση που έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε λογαριασμό στον Ιστότοπο του Δήμου Αλεξάνδρειας, ή έχετε αφήσει σχόλια με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αρχείο με όλα τα σχετικά δεδομένα που έχετε παράσχει οικειοθελώς. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να μας υποβάλλετε αίτημα να διαγράψουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, εκτός αυτών που εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφάλειας.

Επιγραμματικά, τα δικαιώματα που έχετε επί των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως απορρέουν από τον κανονισμό 679/2016 της Ε.Ε., είναι:

 • Ενημέρωσης
 • Πρόσβασης & Διόρθωσης
 • Διαγραφής (Δικαίωμα Λήθης)
 • Φορητότητα Δεδομένων
 • Εναντίωσης σε Αποφάσεις Κατάρτισης Προφίλ
 • Ανάκληση Συναίνεσης
 • Ανθρώπινης Παρέμβασης
 • Περιορισμός περιόδου Αποθήκευσής τους
 • Αμφισβήτησης Επεξεργασίας

 

5. Δεσμοί

5.1. Το «apasxolisi.alexandria.gr»  μπορεί να περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ελέγχονται από τον Δήμο. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δηλώνει ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι οι όροι χρήσης αναφέρονται στους νέους ιστότοπους σε χωριστή επιλογή, που εμφανίζεται στο μενού επιλογών.

5.2. Το «apasxolisi.alexandria.gr»  μπορεί να περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον Δήμο, αλλά από ιδιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ξένοι προς αυτόν.

5.3. Το «apasxolisi.alexandria.gr» και ως εκ τούτου ο Δήμος Αλεξάνδρειας, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών και προϊόντων άλλων ιστότοπων - σελίδων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners και μπορεί να μη συμφωνεί με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενό τους.

5.4. Οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει κατά την επίσκεψη / χρήση ιστότοπων μέσω δεσμών, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Α. Όροι και προϋποθέσεις για τους Ενδιαφερόμενους

Β. Όροι και προϋποθέσεις για τους Εργοδότες/Επιχειρήσεις

Α. Όροι και προϋποθέσεις για τους Ενδιαφερόμενους (Αιτούντες Εργασία)

1. Εγγραφή

1.1.Πρέπει να είστε 18 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε το «apasxolisi.alexandria.gr»  με οποιονδήποτε τρόπο. Με την επίσκεψη στο «apasxolisi.alexandria.gr»  » και την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συμφωνείτε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε το «apasxolisi.alexandria.gr»  κατά τρόπο συνεπή με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

1.2. Για να γίνει η εγγραφή, «apasxolisi.alexandria.gr»  χρειάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κωδικός, Χώρα, Τηλέφωνο, Κινητό, Email. Χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για την επικοινωνία μαζί σας.

1.3. Η υπηρεσία απαιτεί επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS. Αυτή η επικοινωνία περιλαμβάνει μηνύματα επιβεβαίωσης, πληροφορίες σχετικά με νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες από το «apasxolisi.alexandria.gr», προσφορές εργασίας, πληροφορίες σχετικά με νέο περιεχόμενο. Η επικοινωνία  γίνεται από κάποιον διαχειριστή του Δήμο Αλεξάνδρειας ή αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή.

1.4. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά σας δεδομένα από εμάς ή από προστεθέντες μας συνεργάτες σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε.

Η κατάχρηση των προσωπικών σας πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά από τη Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

2. Χρήση του Περιεχομένου

Το «apasxolisi.alexandria.gr» σας εξουσιοδότησε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική σας ανάγκη  χωρίς εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση.

2.1. Όλα τα περιεχόμενα του «apasxolisi.alexandria.gr»  αποτελούν ιδιοκτησία μας ή / και των συνεργατών, προμηθευτών και «πελατών» μας. Δεν μπορείτε να πουλάτε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο ή να αναπαράγετε, να προβάλλετε, να εκτελείτε δημόσια, να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

2.2. Όλες οι επαφές, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στο «apasxolisi.alexandria.gr»  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του «apasxolisi.alexandria.gr»  και για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται και εμφανίζονται στο μενού των επιλογών του. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις επαφές για άλλους σκοπούς, όπως μάρκετινγκ, προωθήσεις, εξύβριση, απειλή, προτροπή για υπηρεσίες ξένες προς την αποστολή του «apasxolisi.alexandria.gr», κ.α.

3. Υπηρεσίες

Το «apasxolisi.alexandria.gr» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ανακοινώσεων και δεν αποτελεί μεσάζοντα μεταξύ των εργοδοτών/επιχειρήσεων και των αιτούντων για εργασία.

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει νέες υπηρεσίες, να αλλάξει ή να καταργήσει υπάρχουσες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν επιτρέπει την πρόσβαση τρίτου στα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

3.1. Αναζήτηση θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης

Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και ανεξαιρέτως κοινωνικής ομάδας (ΑμΕΑ, πολύτεκνος), φύλου, επαγγέλματος και επιπέδου εκπαίδευσης, αναζητάτε σε συγκεκριμένες ενότητες μέσα από φόρμες γρήγορης αναζήτησης θέσεις εργασίας, καριέρας, κοινωφελούς χαρακτήρα και πρακτικής άσκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ενημερώνεστε για τα τρέχοντα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας.

3.2. Υποβολή Βιογραφικού - Αίτησης για Εργασία

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  σας δίνει τη δυνατότητα:

 • να υποβάλλετε online το Βιογραφικό σας στον Κατάλογο Βιογραφικών προς αναζήτηση από ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις
 • να αποθηκεύσετε το βιογραφικό σας σε αρχείο doc, docx, txt και pdf και να στέλνετε αυτόματα και στοχευμένα το έντυπο Βιογραφικό σας σε επιχειρήσεις που δημοσιεύουν Αγγελίες.
 • να έχετε το δικό σας προσωπικό αρχείο και σημειωματάριο (για το που στείλατε βιογραφικά-αιτήσεις εργασίας, ποιες επιχειρήσεις σας κάλεσαν για συνέντευξη, ημερομηνίες συνεντεύξεων, αποτελέσματα, κ.λ.π).
 • να δηλώστε στο online Βιογραφικό σας έως και τρεις (3) επιθυμητές θέσεις εργασίας ούτως ώστε αυτές αυτόματα να αντιστοιχίζονται με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

3.3. Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων

Γνωρίζετε εκ των προτέρων τη διαδικασία και όλα τα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε) σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε ένα Κ.Υ.Ε.

Μπορείτε να υποβάλλετε online ερωτήματα για λήψη βοήθειας και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας πριν και μετά την έναρξη της επιχείρησής σας. Οι απαντήσεις επί των υποβληθέντων θεμάτων, δεν αποτελούν εισηγήσεις ή προτάσεις, παρά διαπιστώσεις και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες προτροπές προς το υποκείμενο των απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενεργεί αυτοβούλως και ελεύθερα.

4. Παύση λογαριασμών χρηστών

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  μπορεί να παύσει το λογαριασμό σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1. Παραβίαση των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων χρήσεων του «apasxolisi.alexandria.gr»  ή παραβίαση των πρόσθετων όρων και οδηγιών του.

4.2. Η από μέρους σας ζήτηση της παύσης του λογαριασμού.

4.3. Τεχνικοί λόγοι.

4.4. Μη χρήση του λογαριασμού σας για χρονική περίοδο άνω του μηνός.

4.5. Σε κάθε περίπτωση το «apasxolisi.alexandria.gr»  διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο ή μη λόγο, ως εκ τούτου, σε όλες τις περιπτώσεις, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν θετική ή αποθετική ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την παύση του λογαριασμού σας και της παροχής των υπηρεσιών του.

5. Γενικοί όροι

5.1 Το «apasxolisi.alexandria.gr»  λαμβάνει όλα τα μέτρα για να εγγυάται την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου και των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει πάντα κίνδυνος.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτόν τον κίνδυνο.

5.2 Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου και των πληροφοριών στον ιστότοπο.

5.3 Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή και χωρίς τεχνικά προβλήματα.

5.4. Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες και ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση του.

5.5. Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημιά του χρήστη ή τρίτου από την χρήση των υπηρεσιών του.

Β. Όροι και Προϋποθέσεις για τους Εργοδότες/Επιχειρήσεις

1. Εγγραφή

1.1. Για να γίνει η εγγραφή, το «apasxolisi.alexandria.gr»   χρειάζεται πληροφορίες για τον προσδιορισμό του Εργοδότη ως νομική οντότητα όπως Α.Φ.Μ και στοιχεία του Εργοδότη ή του Εξουσιοδοτημένου Αντιπρόσωπου του Εργοδότη/Επιχείρησης, όπως  Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση, Πόλη, Ταχ. Κωδικός, Χώρα, Τηλέφωνο, Κινητό, Email, κ.α. Χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για την επικοινωνία μαζί σας (Οδηγίες Εγγραφής για Εργοδότες/Επιχειρήσεις).

1.2. Δηλώνετε ότι είστε Εργοδότης ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος του Εργοδότη και ότι τα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβείς και επαρκείς.

1.3. Δηλώνετε ότι συμφωνείτε και συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης εγγυάστε ότι θα χρησιμοποιήσετε το «apasxolisi.alexandria.gr»  κατά τρόπο συνεπή με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

1.4. Σε περίπτωση ανακρίβειας ή ασυμφωνίας στην ανακοίνωσή σας, είστε υποχρεωμένος να διακόψετε τη χρήση του «apasxolisi.alexandria.gr»   μέχρι τη διόρθωση των δεδομένων.

1.5. Η υπηρεσία απαιτεί επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS ή τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω κινητού ή σταθερού τηλεφώνου. Αυτή η επικοινωνία περιλαμβάνει μηνύματα επιβεβαίωσης, πληροφορίες σχετικά με νέα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες από το «apasxolisi.alexandria.gr», και προπάντων επικοινωνία για την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που απαιτεί η υπηρεσία της ενότητας Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων. Η επικοινωνία  γίνεται από την INFO-PLAN A.E, από τον Δήμο Αλεξάνδρειας ή αυτοματοποιημένα από την εφαρμογή.

1.4. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά σας δεδομένα από εμάς ή από προστεθέντες μας συνεργάτες σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε.

Η κατάχρηση των προσωπικών σας πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά από τη Ελληνική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

2. Χρήση του Περιεχομένου

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  σας εξουσιοδότησε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο του με αποκλειστικό σκοπό την προσωπική σας ανάγκη και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.

2.1. Όλα τα περιεχόμενα του «apasxolisi.alexandria.gr»  αποτελούν ιδιοκτησία μας ή / και των συνεργατών, προμηθευτών και «πελατών» μας. Δεν μπορείτε να πουλάτε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο ή να αναπαράγετε, να προβάλλετε, να εκτελείτε δημόσια, να διανέμετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλο τρόπο το περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

2.2. Όλες οι επαφές, τα στοιχεία επικοινωνίας και οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται στο «apasxolisi.alexandria.gr»  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας του «apasxolisi.alexandria.gr»  και για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται και εμφανίζονται στο μενού των επιλογών του. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις επαφές για άλλους σκοπούς, όπως μάρκετινγκ, προωθήσεις, εξύβριση, απειλή, προτροπή για υπηρεσίες ξένες προς την αποστολή του «apasxolisi.alexandria.gr», κ.α.

3. Υπηρεσίες

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν αποτελεί μεσάζοντα μεταξύ των εργοδοτών/επιχειρήσεων και των αιτούντων για εργασία.

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει νέες υπηρεσίες, να αλλάξει ή να καταργήσει υπάρχουσες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν επιτρέπει την πρόσβαση τρίτου στα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για Εργοδότες/Επιχειρήσεις που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στη περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3.1. Δημοσίευση Προφίλ Επιχείρησης

Μπορείτε σε μια σελίδα να προβάλλετε το προφίλ επιχείρησής σας, διαρθρωμένο σε τρεις ενότητες (λογότυπο εφόσον υπάρχει, ιστορικό, στοιχεία επικοινωνίας). ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ πως ο Δήμος δεν συμμετέχει με οιονδήποτε τρόπο (τεχνικό, οικονομικό, κ.α) στο σχεδιασμό του προφίλ της επιχείρησή σας.

3.2. Δημοσίευση Δωρεάν Αγγελιών

Οι αγγελίες σας δημοσιεύονται ανάλογα με την χρονολογική σειρά καταχώρησης της προσφοράς εργασίας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο ορίζεται και η θέση κατάταξης της προβολής τους.

Λαμβάνεται άμεσα έντυπα βιογραφικά-αιτήσεις με την ανάγνωση της αγγελίας σας.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ πως ο Δήμος δεν συμμετάσχει με οιονδήποτε τρόπο (τεχνικό, οικονομικό, κ.α) σε άλλο τρόπο προβολής των αγγελιών. Η επιλογή προγράμματος προβολής γίνεται με δαπάνες της επιχείρησή σας κατόπιν συμφωνίας με την INFO-PLAN A.E.

Δηλώνετε ότι υπάρχουν πραγματικές θέσεις εργασίας στις ανακοινώσεις σας και συμφωνείτε ότι:

Ο τίτλος της εργασίας (επάγγελμα/ειδικότητα) πρέπει να είναι περιγραφικός και σαφής, και πως οι αφηρημένοι τίτλοι δεν επιτρέπονται.

Μια αγγελία εργασίας δεν πρέπει να περιέχει περισσότερες από μία θέσεις.

Δεν επιτρέπεται διόρθωση αγγελίας μετά τη δημοσίευσή της.

Η επιλεγμένη θέση πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματική θέση εργασίας. Μία αγγελία εργασίας πρέπει να αντιστοιχεί μόνο σε μία θέση εργασίας. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλων θέσεων στην περιγραφή εργασίας που διαφέρουν από τη θέση εργασίας που συμπληρώθηκε στο καθορισμένο πεδίο.

Ο τίτλος θέσης εργασίας δεν πρέπει να αναπαράγει την τοποθεσία ή το όνομα της εταιρείας. Μην χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα μόνο στον τίτλο.

Η αγγελία εργασίας δεν πρέπει να περιλαμβάνει διακριτικά κείμενα ή απαιτήσεις.

- Οι αγγελίες εργασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή ιστοσελίδων, δεν μπορούν να περιλαμβάνουν απαιτήσεις για τους υποψηφίους να συμμετέχουν σε σελίδες, ομάδες, ή να εγγραφούν σε ιστοσελίδες, να συμμετέχουν σε παιχνίδια κλπ.

Η αγγελία εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, χωρίς να απαιτείται να επισκέπτονται εξωτερικές σελίδες.

Δεν επιτρέπονται συνδέσεις με εξωτερικές σελίδες, σελίδες facebook και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στα κείμενα ή τις εικόνες στην περιγραφή της εργασίας).

Σε περίπτωση που θέλετε να διεξαχθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε έναν εξωτερικό ιστότοπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή "Σύνδεσμος / κουμπί στην προσφορά εργασίας σε έναν ιστότοπο εξωτερικής εφαρμογής".

3.3 Δημοσίευση Επιθυμητού Προφίλ Υποψηφίων

Μπορείτε να δημοσιεύετε επιθυμητό προφίλ υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας

3.4 Αναζήτηση online Βιογραφικών-Αιτήσεων Εργασίας

Μπορείτε να αναζητάτε Βιογραφικά – Αιτήσεις Εργασίας από τον Κατάλογο διαθέσιμων Βιογραφικών.

3.5. Υποστήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων

Μέσω του Συμβούλου Επιχειρηματικότητας & Επιχειρήσεων μπορείτε να:

Λάβετε πληροφόρηση για τη διαδικασία και όλα τα δικαιολογητικά για την ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος(Κ.Υ.Ε) σε περίπτωση που θελήσετε να ανοίξετε ένα Κ.Υ.Ε.

Υποβάλλετε online ερωτήματα για λήψη βοήθειας και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας κατά την λειτουργία της επιχείρησής σας. Οι απαντήσεις επί των υποβληθέντων θεμάτων, δεν αποτελούν εισηγήσεις ή προτάσεις, παρά διαπιστώσεις και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν άμεσες ή έμμεσες προτροπές προς το υποκείμενο των απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενεργεί αυτοβούλως και ελεύθερα.

4. Παύση λογαριασμών χρηστών

Το «apasxolisi.alexandria.gr»  μπορεί να παύσει το λογαριασμό σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4.1. Παραβίαση των υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων χρήσεων του «apasxolisi.alexandria.gr»  ή παραβίαση των πρόσθετων όρων και οδηγιών του.

4.2. Η από μέρους σας ζήτηση της παύσης του λογαριασμού.

4.3. Τεχνικοί λόγοι.

4.4. Μη χρήση του λογαριασμού σας για χρονική περίοδο άνω του μηνός.

4.5. Σε κάθε περίπτωση το «apasxolisi.alexandria.gr»  διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του, ανεξάρτητα από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο ή μη λόγο, ως εκ τούτου, σε όλες τις περιπτώσεις, ο Δήμος Αλεξάνδρειας δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν θετική ή αποθετική ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την παύση του λογαριασμού σας και της παροχής των υπηρεσιών του.

5. Γενικοί όροι

5.1 To «apasxolisi.alexandria.gr»  λαμβάνει όλα τα μέτρα για να εγγυάται την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου και των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο. Ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει πάντα κίνδυνος.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε αυτόν τον κίνδυνο.

5.2 Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια, την επικαιρότητα και την ασφάλεια του περιεχομένου και των πληροφοριών στον ιστότοπο.

5.3 Το «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή και χωρίς τεχνικά προβλήματα.

5.4. To «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες και ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση του.

5.5. To «apasxolisi.alexandria.gr»  δεν ευθύνεται για τυχόν θετική και αποθετική ζημιά του χρήστη ή τρίτου από την χρήση των υπηρεσιών του.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση, αλλαγή ή ανανέωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Εθνικό δίκαιο, το Κοινοτικό δίκαιο και τις ανάλογες Διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη ή όρος διαπιστωθεί εκ των υστέρων πως είναι αντίθετος με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο παύει αυτοδίκαια να ισχύει και θα αφαιρεθεί από το υφιστάμενη Υπόμνημα ανακοίνωση, χωρίς να επηρεάζεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Το παρόν αποτελεί Συμφωνητικό μεταξύ του Διαχειριστή του Ιστότοπου και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του, και δεσμεύει μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει προηγουμένως διατυπωθεί εγγράφως στο υφιστάμενο Υπόμνημα.

Με το παρόν συμφωνητικό ο επισκέπτης/ χρήστης του Ιστότοπου συμφωνεί και συναινεί να υπάγονται τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων στο Διαχειριστή του παρόντος Ιστότοπου, και εφόσον αυτές δεν επιλυθούν φιλικά, να επιλαμβάνονται τα δικαστήρια του Νομού Ημαθίας.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε νομικά προβλήματα ή ζητήματα διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο της εφαρμογής jobdirect και ειδικότερα την επεξεργασία της βάσης Προσωπικών Δεδομένων αυτής, τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλούμε αποστείλατε σχετική ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση dpo@alexandria.gr προκειμένου να εξετάσουμε τη φύση της διαφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα με Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600  και email: complains@dpa.gr

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies